Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Thọ Xuân 4.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài tập trắc nghiệm liên kết gen và hoán vị gen

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thiều Viết Dũng
Ngày gửi: 09h:16' 29-04-2011
Dung lượng: 311.0 KB
Số lượt tải: 1104
Số lượt thích: 0 người
TRẮC NGHIỆM LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
1/:Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:
A) Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản
B) Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính
C) Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng
D) Các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau
( 2 (5) Với hai cặp gen không alen A,a và B, b cùng nằm trên một cặp NST.
2/ Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen khác nhau: A)3 B)10 C)9 D)4
3/ Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen đồng hợp: A)4 B)8 C)2 D)1
4/ Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen dị hợp: A)1 B)4 C)2 D)6
5/Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen dị hợp kép: A)1 B)4 C)2 D)6
6/ kiểu gen nào dưới đây được viết là không đúng:
A) AB//ab B)AbD//Abd C)AaB//aab D)ABD//abd
7/. Hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập có đặc điểm chung là:
A. các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do. B. làm tăng sự xuất hiện của biến dị tổ hợp.
C. làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp. D. các gen cùng nằm trên một cặp nst tương đồng.
8/. Nhờ hiện tượng hoán vị gen mà các gen.............(M: alen, N: không alen) nằm trên...............(C: các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau, D: các nhiễm sắc thể khác nhau của cặp tương đồng) có điều kiện tổ hợp với nhau trên ..............(K: cùng một kiểu gen, S: cùng một nhiễm sắc thể) tạo thành nhóm gen liên kết.
A. M, C, K. B. M, C, S. C. N, C, S . D. N, C, K. E. N, D, S.
9/. Moocgan đã phát hiện hiện tượng hoán vị gen bằng cách:
A. cho lai phân tích ruồi giấm đực F1 dị hợp tử. B. cho F1 dị hợp tử tạp giao với nhau.
C. quan sát hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng trong giảm phân. D. lai phân tích ruồi giấm cái F1 dị hợp tử.
10/. Cách tính tần số hoán vị gen:
f =
 Tổng số cá thể có kiểu hình khác bố mẹ
Tổng số cá thể trong kết quả của phép lai phân tích
x 100%

A. đúng khi cá thể dị hợp tử đem lại phân tích có kiểu gen với các gen trội không alen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau của của cặp tương đồng.
B. đúng khi cá thể dị hợp tử đem lai phân tích có kiểu gen với các gen trội không alen nằm trên cùng 1 nhiễm sắc thể của cặp tương đồng.
C. đúng cho mọi trường hợp kiểu gen dị hợp tử. D. Cách tính trên hoàn toàn sai.
11. Ý nghĩa nào dưới đây không phải của hiện tượng hoán vị gen?
A. Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.
B. Giải thích cơ chế của hiện tượng chuyển đoạn tương hỗ trong đột biến cấu trúc nst
C. Tái tổ hợp lại các gen quý trên các NST khác nhau của cặp tương đồng, tạo thành nhóm gen liên kết. D. Là cơ sở cho việc lập bản đồ gen.
12/ . Sự trao đổi chéo xảy ra ở:
I. giữa 2 crômatít của cặp NST kép tương đồng. II. giữa 2 NST kép khác cặp tương đồng.
III. kì đầu của nguyên phân. IV. kì đầu của giảm phân. V. kì đầu của lần phân bào giảm phân I.
Tổ hợp câu trả lời đúng là: A. I, IV. B. II, III. C. II, V. D. I, V. E. I, III.
13/. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của hiện tượng hoán vị gen?
A. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.
B. Tần số hoán vị gen tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen.
C. Tần số
 
Gửi ý kiến

THỦ THUẬT VI TÍNH